nojavan7ContentView Portlet

حجاب زن ایرانی با همه تبلیغات غرب در دنیا انعکاس پیدا کرده است
زیبایی یک ارزش

کشورهایی که خودشان را مهد آزادی می‌دانند، می‌بینید که چه می‌کنند برای مبارزه با حجاب. حالا همه آن تشکیلاتی که با حجاب مبارزه می‌کنند یک طرف، این خواهر ورزشکارِ مؤمن و دخترِ جوانِ ما که با حجاب اسلامی و لباس محجّب - یا با چادر یا با آن شکل زیبای ارزشی - جلوِ دوربینهای دنیا ظاهر می‌شود و نشان می‌دهد که به این ارزش پایبند است و این صحنه در همه دنیا منعکس می‌شود، این یک طرف دیگر؛ او در واقع با این کار، همه آن تبلیغات را خنثی می‌کند.


۱۳۸۳/۷/۱۴-رهبر انقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA