nojavan7ContentView Portlet

یادم باشه هفته نودوهفتم
زندگی برای دنیا
شرح آیه 200 سوره بقره

بعضی هستند که همه‌ قواعد زندگی انسانی را در کار دنیا محصور می‌کنند؛ دنیا یعنی چه؟ یعنی پول، یعنی قدرت، یعنی شهوت؛ مُراد از دنیا در اینجا اینها است. دوستی‌شان، دشمنی‌شان، رابطه‌گیری‌شان، تلاش‌شان، هدف‌های‌شان به خاطر این‌ها است؛ این جور قاعده‌ ‌زندگی‌ ساختن را خدای متعال رد می‌کند؛ این‌ها در زندگی دنیوی به چیزهایی خواهند رسید امّا در زندگی اصلی و اُخروی که زندگی انسان در آنجا است چیزی ندارند، بی‌بهره‌اند.

۱۳۹۹/۲/۶ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA