nojavan7ContentView Portlet

درس اخلاق آقا
زندگی گوارا

هیچ زندگی‌ای گوارا تر نیست از زندگی‌ای که با حسن خلق همراه باشد. کسی که دارای این خصوصیت است زندگی برای او آسان و شیرین است.

1392/7/10 - رهبر انقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA