nojavan7ContentView Portlet

کم نیاری بُردی

فرض کنید شما تصمیم گرفتید در رشته ورزشی مورد علاقتون به صورت حرفه‌ای کار کنید و به همه گفتید هدفتان این است که مدال طلای این رشته رو بدست بیاورید. ولی روزهای اول شرایط برایتان بسیار سخت است...

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA