nojavan7ContentView Portlet

یادم باشه هفته نهم
درخت پرثمر انقلاب
شرح آیه 24 و 25 سوره ابراهیم

انقلاب یک موجود زنده است؛ این‌هایی که خیال می‌کنند انقلاب یک جرقّه بود، زد و تمام شد، از شناخت حقیقت انقلاب خیلی دورند. نخیر، انقلاب یک حقیقت زنده است، یک موجود زنده است که تولّد دارد، رشد دارد، قِوام دارد و عمر طولانی دارد.

۱۳۹۶/۱۱/۱۹ - رهبر انقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA