nojavan7ContentView Portlet

یادم باشه هفته دوم
خرج حسرت
شرح آیه ۳۶ سوره انفال

آمریکا در منطقه شکست‌خورده است. آمریکا در منطقه نتوانسته است، شیطان بزرگ با آن‌ همه تلاش، با آن‌ همه وسوسه و دمدمه نتوانسته است به مقصودِ خود در این منطقه برسد ... پول را خرج می‌کنند، امّا سودی از آن نمی‌برند؛ بعد از این هم قدرت‌های شیطانی در این منطقه هرچه پول خرج کنند، همین مطلب برایشان وجود دارد.

۱۳۹۷/۳/۲۵ - رهبر انقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA