nojavan7ContentView Portlet

نماهنگ
رهایی از چپاول
مردم هند برای نجات از وابستگی 90 سال جنگیدند

در هندوستان؛ نود سال؛ از ۱۸۵۷ تا ۱۹۴۷؛ با انگلیسی‌ها جنگیدند و مبارزه کردند. آنجا هم یک عده سازش‌کار بودند، یک عده مسالمت‌آمیز برخورد می‌کردند، یک عده در خانه‌ها بودند؛ اما یک عده هم جنگیدند و بالاخره پیروز شدند؛ گاندی رهبر کشور شد؛ جواهر لعل نهرو رئیس مقتدر دولت استقلال شد و تا امروز هند یکی از کشورهای سرافراز در دنیاست.

۱۳۸۳/۹/۱۱ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA