nojavan7ContentView Portlet

نماهنگ
تله‌های آمریکایی
مسئولین ساده لوح آمریکایی چطور خود را لو دادند؟

میلیاردها دلار هزینه کردند؛ سال‌ها شبکه‌سازی کردند، مزدور پروری کردند برای این که بتوانند از درون، کار را مشکل کنند. نمی‌گفتند؛ مسئولین امروز آمریکا که خب ساده ‌لوحی‌شان در امور سیاسی آشکار است، لو دادند خودشان را و گفتند «از بیرون نمی‌شود با ایران دست‌وپنجه نرم کرد، از درون باید خرابش کنیم»؛ هدف نهایی آنها معلوم است؛ براندازی جمهوری اسلامی.

۱۳۹۶/۱۰/۱۹ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA