nojavan7ContentView Portlet

یادم باشه هفته صد و بیست و هفتم
نبرد زخمی‌ها
شرح آیه ۱۷4 سوره آل‌عمران

بعد از جنگ اُحد که مسلمان‌ها شهید دادند و مجروح شدند. دشمن که از مدینه دور شده بود؛ یک نقشه‌ای به خاطرش رسید و آن این بود که حالا که مسلمان‌ها برگشتند مدینه، این‌ها برگردند، یک‌ دفعه حمله کنند و قضایا را تمام کنند؛ خبر را هم به شکلی درز دادند که الان دشمن‌ها می‌ریزند، تا مردم بترسند؛ بعد پیغمبر فرمود که فقط آن کسانی که امروز در اُحد زخمی شدند، باید شمشیر دست بگیرند، بیایند بیرون؛ دیگران حق ندارند بیایند؛ رفتند بیرون، با آن جمعی که اجتماع کرده بودند، درگیر شدند، و برگشتند، هم شکست دادند دشمن را، هم غنیمت گرفتند و سرافراز برگشتند.

۱۳۹۷/۱۱/۱۹ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA