nojavan7ContentView Portlet

نماهنگ
مرا پاکیزه بپذیر
نجوای عاشقانه حاج‌قاسم سلیمانی با پروردگار خود...

حاج قاسم صد بار در معرض شهادت قرار گرفته بود؛ این بار اوّل نبود، ولی در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه جهاد فی‌سبیل‌الله پروا نداشت؛ حاج قاسم این جوری بود؛ خوب زندگی کرد؛ خدا رحمتش کند؛ از این مرحله و از این نشئه باید عبور کرد؛ [او] به بهترین وجه عبور کرد.

۱۳۹۸/۱۰/۱۳ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA