nojavan7ContentView Portlet

نماهنگ
تنها تو محرمی
گوشه‌هایی از زیارت عاشقانه شهید حاج ‌قاسم سلیمانی در مضجع شریف امام ‌رضا(ع)

حاج قاسم بارها و بارها در معرض شهادت قرار گرفته بود اما در راه خدا و انجام وظیفه و جهاد، از هیچ‌کس و هیچ چیز پروا نداشت. جهاد او جهاد بزرگی بود و خداوند نیز شهادت او را شهادت بزرگی قرار داد. این نعمت عظیم بر حاج قاسم که شایسته آن بود، گوارا باشد. حاج قاسم باید همین‌جور به شهادت می‌رسید.

۱۳۹8/10/13 - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA