nojavan7ContentView Portlet

نماهنگ
ملت مقاومت
ویژگی‎ مهم مردم ایران که دشمنان نمی‌خواهند آن را ببینند

ملّت ایران نشان داد که از خطّ مجاهدتِ شجاعانه دفاع می‌کند، ملّت ایران نشان داد که طرف‌دار مقاومت است، طرف‌دار تسلیم نیست. این دلقک‌های آمریکایی که به دروغ و با کمال رذالت می‌گویند که ما در کنار مردم ایرانیم، ببینند مردم ایران چه کسانی هستند. آن چند صد نفری که به عکس سردار شهیدِ باافتخار ما اهانت می‌کنند، آن‌ها مردم ایرانند یا این جمعیّت میلیونی عظیمی که در خیابان‌ها نشان می‌دهند خودشان را؟

۱۳۹۸/۱۰/۲۷ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA