nojavan7ContentView Portlet

یادم باشه هفته صد و بیست و چهارم
افتخارات دشمن‌سوز
شرح آیه ۱۱۸ سوره آل‌عمران

یک آیه‌ قرآن را برای شما جوانان عزیزم مطرح می‌کنم؛ در ضمنِ آیاتی که در مورد دشمنان عنود اسلام و جامعه‌ی اسلامی است. بعد از آنکه این خصوصیّات را در مورد این دشمنان ذکر می‌کند، که این دشمنان، خصوصیّاتشان منطبق است با خصوصیّات همین دشمنانی که امروز شما دارید و ملّت مسلمان ایران دارد و ایران اسلامی دارد که واقعاً اگر شما یک افتخاری، یک موفّقیّتی به دست بیاورید، آن‌ها عمیقاً ناراحت می‌شوند.

۱۳۹۷/۴/۹ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA