nojavan7ContentView Portlet

یادم باشه هفته صد و بیست و یکم
یک شرط مهم تحول
شرح آیه 37 سوره الاحزاب

یک شرط مهم برای ایجاد تحوّل، نترسیدن از دشمن و دشمنی‌ها است. خدای متعال به پیغمبرش می‌فرماید که از مردم نباید بترسی؛ از حرف این و آن نباید بترسی. اگر چنانچه یک حرکت مهمّ صحیحِ متقنِ محاسبه‌ شده‌ای انجام می‌گیرد، باید ملاحظه‌ این‌ها را نکنند. ملاحظه‌ دشمن خارجی را هم نباید بکنند؛ باید از این‌ها نترسید، باید حرکت کرد؛ و به نظر من راهش هم این است که نیروهای جوان حضور داشته باشند؛ آن که ملاحظه نمی‌کند و نمی‌ترسد و بدون ملاحظه حرکت می‌کند نیروی جوان است.

۱۳۹۹/۳/۱۴ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA