nojavan7ContentView Portlet

یادم باشه هفته صد و بیستم
چرا دشمن عصبانی است
شرح آیه 29 سوره فتح

همه‌ ما این را هم بدانیم که دشمنی، این جبهه‌ دشمنی که نام بردم، موسمی و فصلی نیست؛ این دشمنی، یک دشمنی ذاتی و همیشگی است، هر وقت بتوانند ضربه بزنند، می‌زنند. علاج‌اش این است که ما خودمان را قوی کنیم؛ قوی از لحاظ نظامی، امنیّتی، سیاسی، اقتصادی. از جهات مختلف خودمان را قوی کنیم که دشمن نتواند ضربه بزند؛ این که بعضی خیال کنند که اگر چنانچه ما یک قدم عقب رفتیم، یک کمی کوتاه آمدیم، آمریکایی‌ها دست از دشمنی برمی‌دارند، بسیار خطا است؛ خطای فاحشی است این فکر.

۱۳۹۸/۱۰/۱۸ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA