nojavan7ContentView Portlet

نماهنگ
روشن مثل خورشید
هدف اصلی دشمن در جنگ تحمیلی چه بود؟

هدف جنگ‌افروزان، آن کسانی که جنگ تحمیلی را بر ملّت ایران تحمیل کردند، در هم کوبیدن نظام اسلامی و انقلاب بود؛ هدف اصلی صدّام و حزب بعث نبودند؛ این‌ها وسیله‌ای بودند که پیش‌کرده‌ی آن عناصر اصلی بودند. صدّام را با استفاده از روحیّات او و جاه‌طلبی‌های او پیش انداخته بودند. او هم آمده بود وارد میدان [شده بود] امّا پشت سر و طرف اصلی، دیگران بودند؛ قدرت‌هایی بودند که بعضی از آن قدرت‌ها مثل آمریکا، از انقلاب ضربه‌ جدّی خورده بودند.

۱۳۹۹/۶/۳۱ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA