nojavan7ContentView Portlet

یادم باشه هفته صد و دهم
از جاده بیرون نری
شرح آیه 155 سوره آل‌عمران

گمان مصونیت از انحراف را مطلقاً در خودمان نباید راه بدهیم؛ امکان لغزش و انحراف از خط مستقیم برای همه هست، می‌تواند بدون لغزش و انحراف راه را ادامه دهد. اما مصونیت از انحراف هم تضمینی نیست که انسان بگوید ما که دیگر منحرف نمی‌شویم؛ بنابراین خاطر جمع سر را روی بالش نرمی بگذارد و از حال خودش غافل شود. هیچ‌ کدام از این دو طرف قضیه نباید مورد بی‌توجهی قرار بگیرد. وسیله‌ عدم انحراف و پرهیز از انحراف چیست؟ مراقبت از خود.

۱۳۸۴/۷/۱۷ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA