nojavan7ContentView Portlet

نماهنگ
مژده پیروزی

ناامید نشوید! همه‌چیز امیدبخش است برای ما، همه‌چیز نویددهنده است برای ما. ما یک ملّتی هستیم که عوامل مژده‌ دهنده در پیرامون ما و در درون ما به‌مراتب بیشتر است از عوامل مأیوس‌کننده و ناامید‌کننده. این عوامل مژده‌ دهنده را ببینید، پیدا کنید، به آن‌ها دلگرم بشوید...

۱۳۹۸/۳/۱-رهبر انقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA