nojavan7ContentView Portlet

یادم باشه هفته صد و چهارم
فراموشی ممنوع
شرح آیه 16 سوره حدید

خداوند متعال در جای جای قرآن این نکته را که «فراموشی سراغتان نیاید» تکرار کرده است به مناسبت اُمم گذشته. بنی‌اسرائیل یک روزی آن چنان قدرت معنوی‌ پیدا کردند که با این که مردشان، زن‌شان، فرزندان‌شان زیر شکنجه‌ فرعون بودند، توانستند ایستادگی کنند، مقاومت کنند تا این که خدای متعال راه را برای آن‌ها باز کند و فرج به آن عظمت را با غرق فرعون و فرعونیان به آن‌ها عطا کند.

۱۳۹۸/۱۰/۱۸ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA