nojavan7ContentView Portlet

نماهنگ
غرقاب
واقعیت‌هایی پنهان از افول تمدنی غرب

می‌بینند که به پایان راه رسیده‌اند، حفره‌های معنوی در تمدّن‌ها خیلی زود خودش را نشان نمی‌دهد؛ غرب خب یک حرکتی کرد، حرکت صنعتی کرد، علم پیدا کرد، ثروت پیدا کرد، دنیا را گرفت، هیاهو کرد امّا آن رخنه‌ اصلی و اساسی، رخنه‌ معنوی در درون او، مثل موریانه کار خودش را می‌کند. منتها زود نشان نمی‌دهد؛ گاهی بعد از قرن‌ها نشان می‌دهد خودش را؛ حالا دارد نشان می‌دهد.

۱۳۹۷/۱۰/۱۹ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA