nojavan7ContentView Portlet

درس اخلاق آقا
دعای ضد تنبلی
نیاز مهم کشور که با تنبلی نمی‌شود آن را برطرف کرد!

احتیاج مبرمی داریم به کار جدّی و پیگیر و همراه با صفا و اخلاص؛ این دعاها ما را به این سمت حرکت می‌دهد. پروردگارا! ما را از کسانی قرار بده که با نیّت، با قصد، با معرفت عمل انجام می‌دهند؛ عملِ هدف‌دار، ما را از آن تیره‌روزانی قرار نده که دچار تنبلی و بیکارگی هستند، ما را از کسانی قرار نده که تکیه‌شان به چیزی غیر از عمل است. نشستن و آرزو کردن و حرّافی کردن و بافتن مطالبی به یکدیگر در جلسات، بدون اینکه عملی به دنبال آن باشد؛ ما را از این‌ها قرار نده.

۱۳۹۳/۴/۱۶ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA