nojavan7ContentView Portlet

نماهنگ
قرآن در ماه مهمانی

تلاوت قرآن با تدبر، با حالت روزه‌داری یا حالت نورانیت ناشی از روزه‌داری در شب‌ها و نیمه شب‌ها، تلاوت قرآن، انس با قرآن، مخاطب خدا قرار گرفتن، یک لذت دیگری، یک معنای دیگری دارد. چیزی که انسان در یک چنین تلاوتی از قرآن فرا می‌گیرد، در حال متعارف و معمول انسان نمی‌تواند دسترسی پیدا کند به یک چنین تلاوتی.

 

۱۳۸۶/۶/۲۳ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA