nojavan7ContentView Portlet

نماهنگ
عمقی، کاربردی، فایده‌محور
آقا از ‌درس‌های بی‌فایده‌ای می‌گویند که وقت دانش‌آموز را هدر می‌دهد

در زمینه‌ مسائل آموزشی ما واقعاً احتیاج داریم به تحوّل، تحوّل در زمینه‌ مسائل آموزش این است که ما آموزش‌های دانشگاهی و دبیرستانی را، حتّی دبستانی را، آموزش‌های عمقی قرار بدهیم؛ عمقی، کاربردی، نه صرفاً حفظی؛ درس‌ها و بحث‌های فایده‌محور را مطرح بکنید؛ بعضی از درس‌ها در مدارس ما یا در دانشگاه‌های ما تدریس می‌شود که برای آن کسی که دارد این را می‌خواند، هیچ فایده‌ای تا آخر عمرش نخواهد داشت.

۱۳۹۹/۳/۱۴ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA