nojavan7ContentView Portlet

نماهنگ
واکسن کرونا
پای استعداد ایرانی درمیان است

امیدوارم ان‌شاءالله در این زمینه ما مثل بسیاری از زمینه‌های دیگر بتوانیم هنر استعداد ایرانی را به دنیا نشان بدهیم و جوان‌های ما بتوانند واقعاً این ویروس را هر چه زودتر بشناسند و واکسن مقابله‌ با آن را فراهم کنند، داروی درمان‌کننده‌ بیماری را به دست بیاورند.

۱۳۹۹/۲/۲۱ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA