nojavan7ContentView Portlet

توصیه‌های آقا برای استفاده بهتر از فرصت شب قدر
ره صدساله در یک‌شب

شب‌هاى قدر را قدر بدانید؛ دریچه‌هاى باارزشى است که به روى من و شما گشوده می‌شود؛ خودمان را در معرض نسیم معنوى و قدسى وزنده‌ از این دریچه‌ها قرار بدهیم و ان‌شاءالله بهره ببریم.

۱۳۹۳/۴/۲۱-رهبر انقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA