nojavan7ContentView Portlet

نماهنگ
انتظار نیروبخش
عملی که از احساس ناامیدی و بیهودگی نسبت به آینده جلوگیری می‌کند...

حقیقتاً روحیّه‌ى انتظار و روحیّه‌ى ارتباط با ولىّ‌عصر (ارواحنا فداه) و منتظر ظهور بودن و منتظر آن روز بودن، یکى از بزرگ‌ترین دریچه‌هاى فرج براى جامعه‌ى اسلامى است. منتظر فرج هستیم؛ خود این انتظار، فرج است؛ خود این انتظار، دریچه‌ى فرج است، امیدبخش است، نیروبخش است؛ از احساس بیهودگى، از احساس ضایع شدن، از نومیدى، از گیج و گمى نسبت به آینده جلوگیرى میکند. ۱۳۹۳/۰۳/۲۱

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA