nojavan7ContentView Portlet

نجات سوسنگرد

این قضیه فتح سوسنگرد به این ترتیب بود که مدتی بود عراقی‌ها سوسنگرد رو به تدریج محاصره می‌کردند. حالا داخل سوسنگرد کیه؟ همه ی نیروهای ما اونجا، من نمی‌دونم به 200 نفر می‌رسید یا نمی‌رسید. یقین داشتیم که اگر عراقی ها سوسنگرد رو بگیرند، همه این بچه‌ها قتل عام خواهند شد.

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA