nojavan7ContentView Portlet

وسیله ای که بیشتر از هرچیز دیگری، افراد را جذب شما می‌کند

شما این ظرفیت را ندارید که همه‌ی مردم را [با اموالتان] در حیطه‌ی محبّت خود و در حیطه‌ی ارتباط با خود نگه ندارید؛ با مال این کار را نمی‌توانید بکنید اما یک وسیله‌ای دارید برای اینکه بتوانید دل‌های همه یا اکثر مردم را به خودتان نزدیک کنید. آن چیست؟ آن «اخلاق» است.

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA