nojavan7ContentView Portlet

گپ و گفت
فکر می‌کردید پیروز شوید؟
گپ و گفت با برخی نوجوانان حاضر در دیدار دانش‌آموزان با آقا
درست 41 سال پیش در روز سیزده آبان دانش‌آموزان در اعتراض به رژیم پهلوی اقدام به تظاهرات کردند. اگر شما هم یکی از همان دانش‌آموزان بودید چه حسی داشتید؟

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA