nojavan7ContentView Portlet

نهایت وابستگی
در مجلس آن روز تصویب کردند که مأمورین آمریکایی از دادگاه‌های ایرانی معاف هستند.
امام چند روز قبل از آن، در یک سخنرانی پرشور که در قم ایراد شد و بعد بلافاصله به وسیله‌ی نوار و نوشته در سراسر کشور پخش شد، یک حق ملی را مطالبه کردند. آن حق ملی، شکستن قانون ظالمانه‌ی کاپیتولاسیون بود. خوب است نسل جوان ما اینها را بروشنی بداند؛ بداند که ما از چه گذرگاه‌هائی عبور کرده‌ایم که حالا به اینجا رسیده‌ایم. ۱۳۸۹/۰۸/۱۲

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA