nojavan7ContentView Portlet

تله‌های آمریکایی
مسئولین ساده لوح آمریکایی چطور خود را لو دادند؟

میلیاردها دلار هزینه کردند -[این] واقعی است که میلیاردها هزینه کردند- سالها شبکه‌سازی کردند، مزدورپروری کردند برای اینکه بتوانند از درون، کار را مشکل کنند. ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA