nojavan7ContentView Portlet

پیاز و نو+جوان
پوست‌کندن پیاز در آخرین مأموریت لیگ تابستانه نو+جوان
پیاز و نو+جوان

دیدید چی شد؟ ندیدید؟ همین دیروز بود که با «روح شکمو» اولین مأموریت لیگ تابستانه را شروع کردیم. با همدیگر روزهای بلند و شب‌های کوتاه را یکی بعد از دیگری گذراندیم و همراه ساعت بدوبدو خودمان را به پاییز رساندیم. حالا آخرین مأموریت لیگ تابستانه است و ما می‌خواهیم خودمان را از پنجره‌ چشمان شما برانداز کنیم. البته این کار یک ترفند مخصوص دارد که فقط به خودت می‌گوییم.

1

ماجرا چیست؟

تقریباً همه‌ چیزهایی که اطراف ما هستند، شبیه پیازند. لایه‌های مختلفی دارند. این لایه‌های پیاز گاهی باعث می‌شوند ما نتوانیم واقعیت‌ها را درست بفهمیم، یا متوجه نشویم که چی درست است و چی اشتباه؛ حتی باعث می‌شوند ما چیزهای مهم را فراموش کنیم و گرفتار چیزهای غیرمهم بشویم، بدون آنکه خودمان بفهمیم.
حالا راه‌حل چیست؟ خیلی ساده است! باید چاقو بیاوری و پیازها را پوست بکَنی و لایه‌های مختلفش را از هم جدا بکُنی. (آوردن این دوتا فعل پشت سر هم جز افتخارات ادبی نویسنده‌ این متن محسوب می‌شود!)
از آنجا که ما نو+جوانی‌ها خیلی خفن و با مرام هستیم، برای تمرین این کار می‌خواهیم خودمان را قربانی راه دانش و معرفت کنیم.

  1. نرم‌افزار نو+جوان را دقیق نگاه کن. بخش‌های مختلفش را ببین. حالا سه سؤال از ما درباره‌ نرم افزار نو+جوان بپرس. یادت باشد سؤال‌هایت باید به شناخت بیشتر تو از نرم‌افزار نو+جوان کمک کنند.
  2. حالا لیگ تابستانه را به‌عنوان یکی از برنامه‌های نو+جوان دقیق نگاه کن:
  • یک جدول بکش.
  • در یک ستونش سه ویژگی مثبت لیگ تابستانه را بنویس.
  • در ستون دوم سه ویژگی منفی لیگ تابستانه را بنویس.
  •  در ستون سوم خودت را به‌جای ما بگذار و حدس بزن که این ویژگی‌هایی که به نظر تو منفی هستند، چرا در لیگ تابستانه وجود داشتند و پشت صحنه‌ ویژگی‌های منفی چه چیزی است؟

سؤال‌هایت را به همراه جدولی که کشیدی در صفحه خودت در نو+جوان به اشتراک بگذار. راستی! یادت باشد حتماً نظرات واقعی‌ات را بنویسی.

2

چطوری در لیگ تابستانه شرکت کنم؟

دیگر هر چهارشنبه منتظر یک مأموریت یا فراخوان جدید در نرم افزار نو+جوان نباش! این آخری‌اش بود! برای انجام دادن این مأموریت یک هفته فرصت داری. بعد از انجام مأموریت به صفحه «خودم» در #نرم‌افزار_موبایلی نو+جوان برو، حالا یک + کوچک کنار صفحه سمت راست می‌بینی، روی آن کلیک کن. در قسمت موضوع، مأموریت را انتخاب کن و در قسمت بارگذاری، عکس یا متنت را بارگذاری کن.

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA