nojavan7ContentView Portlet

هم‌سفر
در هشتمین مأموریت لیگ تابستانه سفر برو
هم‌سفر

تقویم به ما نشان می‌دهد که تابستان کم‌کم دارد بساطش را توی چمدانش می‌گذارد؛ روزهای بلندش را، آفتاب گرمش را، میوه‌های رنگ تا رنگش و البته تعطیلی مدرسه‌هایش را! امّا خب این تابستان با بقیه تابستان‌هایمان فرق داشت، چراکه مسافرت و تفریح‌های معمولی تعطیل بود و فرصتی برای اینکه پایمان را از در خانه و شهرمان بیرون بگذاریم، نداشتیم؛ امّا قصه همین جا تمام نمی‌شود. خیالمان همیشه کلی از این فرصت‌ها داشته و دارد؛ یعنی کلی بلیت توی دست خیالمان هست که می‌تواند با هر کدامشان به هر گوشه‌ی دنیا و حتی به هر زمان و تاریخی که بخواهد، برود و ما را هم با خودش ببرد؛ امّا سفر با هم‌سفر خوب، مزه‌ی دیگری دارد، از آن مزه‌هایی که طعم خوشش تا مدت‌ها زیر زبان آدم می‌ماند.

1

پس معطل چی هستی؟ برو سراغ خیالت و ببین بلیتِ کجاها را دارد؟ بعد خوب به دور و اطراف نگاه بنداز. مثل یک عقاب که دنبال شکار غذایش است! یک هم‌سفر خوب پیدا کن، کسی از دوستان یا اعضای خانواده‌ات، می‌توانی دو نفر یا بیشتر را هم پیدا کنی. با هم دیگر یک کتاب مناسب را انتخاب کنید و شروع کنید به با هم خواندن کتاب.
•    می‌توانید صفحات کتاب را برای مطالعه روزانه تقسیم کنید، تا قرارتان یادتان نرود. مثلاً، روزی ده صفحه.
•    شاید هم دلتان بخواهد تا هر بخش را یک نفر بخواند و با صدای خودش در گروه مشترکتان بگذارد، این‌طوری در آخر کار یک کتاب صوتی هم برای خودتان دارید.
•     اگر یک ساعت مشخص در هر شبانه‌روز داشته باشید تا سر همان ساعت برای خواندن کتاب به همدیگر یادآوری کنید هم خیلی باحال می‌شود.
•    با همسفرت، کتابی که قرار است بخوانید را در یک فایل صوتی یا تصویری یا یک متن کوتاه، معرفی کن و در صفحه خودت در نو+جوان به اشتراک بگذار.

2

چطوری در لیگ تابستانه شرکت کنم؟

تا پایان شهریور هر چهارشنبه منتظر یک ماموریت یا فراخوان جدید در نرم‌افزار نو+جوان باش. برای انجام دادن هر ماموریت تا ماموریت بعدی فرصت داری. بعد از انجام مأموریت به صفحه «خودم» در #نرم‌افزار_موبایلی نو+جوان برو، حالا یک + کوچک کنار صفحه سمت راست می‌بینی، روی آن کلیک کن. در قسمت موضوع، مأموریت را انتخاب کن و در قسمت بارگذاری، عکس یا متنت را بارگذاری کن.


راستی! درباره لیگ تابستانه با دوستانت صحبت کن و آن‌ها را به مأموریت #همسفر ​​دعوت کن.

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA