nojavan7ContentView Portlet

لوح
درس ملی

واردات کالاهایی که در داخل به‌قدر کافی تولید می‌شود، بایستی به‌صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود. این که ما نگاه کنیم ببینیم کالاهای مصرفی ما از خوراک و پوشاک و وسایل منزل گرفته تا کیف‌وکفش و وسایل مدرسه و دفتر و قلم و امثال این‌ها از خارج بیاید، این مایه شرمندگی است.

1396/1/1 - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA