nojavan7ContentView Portlet

یادم باشه
دلمون سخت می‌شه
هفته صد و سی‌ام

برای عهدشکنی‌شان، لعنتشان کردیم و دل‌هایشان را سفت‌وسخت ساختیم و در نتیجه این، مطالب تورات را تغییر می‌دادند یا کم‌وزیاد می‌کردند. آن وقت، بخش مهمی از حرف‌هایی را فراموش کردند که آن‌ها را به خود می‌آورد. تازه، هر بار، متوجه خیانت جدیدی از آن‌ها می‌شوی! مگر عده کمی‌شان که خیانت نمی‌کنند. با این حال فعلا از آن‌ها چشم بپوش و گذشت کن که خدا درستکاران را دوست دارد.*

آیه 13 سوره مائده

*ترجمه تفسیری

 

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA