nojavan7ContentView Portlet

لوح
تجربه‌ای برای امروز

روزی این کشور زیر موشک‌های صدّام بود. خیلی‌ از شما آن‌ وقت نبودید. همه به صدّام کمک می‌کردند؛ آمریکا برای همین موشک‌ها، ابزارهای دفاعی و حتی نقشه میدان جنگ، به صدّام کمک می‌داد. ولی دست ما خالی بود و وسیله‌ای نداشتیم. [اما] وقتی توانایی‌هایمان زیاد شد، دشمن دید که ما می‌توانیم مقابله‌به ‌مثل کنیم، متوقّف شد؛ این تجربه ما است.

۱۳۹۶/۷/۲۶ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA