nojavan7ContentView Portlet

لوح
نقش بر زمین

ماجرایی که در سوریه و عراق به وجود آمد، غدّه‌ سرطانی‌ای که دشمنان به وجود آورده بودند برای اینکه بتوانند در منطقه حادثه‌ای را علیه جریان مقاومت ایجاد کنند، این غدّه را همین جوان‌های مؤمن توانستند دفع و منهدم کنند و دشمن را به‌زانو درآوردند.

۱۳۹۶/۹/۱ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA