nojavan7ContentView Portlet

تصویرسازی
اتاق فرمان

آمریکا و عُمّال آمریکا هستند که این منطقه را بی‌ثبات کرده‌اند؛ اینکه فلان گروهکی را پول بدهند، سلاح بدهند، برنامه‌ نظامی برایش تعریف کنند، پشتیبانی بکنند، این‌ها بی‌ثبات کردن منطقه است. امروز هم که ادّعا می‌کنند «ائتلاف علیه داعش»، دروغ است. بله، این‌ها با کنترل‌نشدگی داعش مخالف‌اند؛ امّا داعشِ کنترل‌شده را که توی دست خودشان باشد می‌خواهند.

۱۳۹۶/۳/۲۲ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA