nojavan7ContentView Portlet

لوح
عهد رو هوا

تجربه برجام به ما نشان داد که در هیچ مسئله‌ای نمی‌توانیم با آمریکا مثل یک‌طرف مورد اعتماد صحبت کنیم. انسان گاهی با دشمن هم حرف می‌زند امّا دشمنی که به حرف خودش پایبند باشد و انسان بتواند اعتماد کند؛ اما وقتی ثابت شد که دشمن، دشمنی است که در عمل نقض عهد می‌کند، با این دشمن‌ نمی‌شود وارد مذاکره شد.

۱۳۹۵/۵/۱۱ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA