nojavan7ContentView Portlet

لوح
ارباب بهانه‌ها

مسئله‌ انرژی هسته‌ای را ما در برجام به شکلی که مخالفین ما می‌خواستند، زیر بار رفتیم و قبول کردیم امّا دشمنی‌ها تمام نشد؛ مسئله‌ حضور ما در مناطق خاورمیانه را مطرح می‌کنند، مسئله‌ موشک را مطرح می‌کنند. شما اگر فردا اعلام کنید که ما دیگر موشک درست نمی‌کنیم یا بیشتر از فلان مقدار بُرد، موشک تولید نمی‌کنیم، یک قضیّه‌ دیگر درست خواهد شد. دعوا، دعوای بنیادی است؛ با نظام جمهوری اسلامی مخالفند.

۱۳۹۷/۲/۱۹ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA