nojavan7ContentView Portlet

تصویرسازی
کتاب خوشبختی
اُنس با قرآن در کلام آقا

این قرآن یک اقیانوس عظیم است. هرچه بیشتر جلو بروید، تشنه‌تر و علاقه‌مندتر می‌شوید و دل شما روشن‌تر می‌شود.

۱۳۷۹/۸/۹ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA