nojavan7ContentView Portlet

تصویرسازی
امام پیروز

پیروزیِ امام، در استحکام و بقای نظام اسلامی، در رشد و توسعه و پیشرفت نظام اسلامی خودش را نشان می‌دهد. بسیاری از آرزوهای امام، بعد از رحلت امام تحقّق پیدا کرد؛ خودباوری کشور، خودکفائی کشور، پیشرفت علمی و فنّاوری کشور، پیشرفت سیاسی کشور، توسعه‌ صفحه‌ نفوذ کشور و جمهوری اسلامی در منطقه‌ وسیع غرب آسیا و شمال آفریقا. این پیروزیِ گفتمان امام و راه امام و روش امام بود. بسیاری دیگر از آرزوهای امام باذن‌‌‌الله تحقّق پیدا خواهد کرد.

۱۳۹۷/۳/۱۴ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA