nojavan7ContentView Portlet

لوح
روزی از نور

اُنس با قرآن، خیلی خوب است. هر روزی یک مقدار قرآن بخوانید، ولو نیم‌صفحه؛ مواظب باشید ترک نشود. قرآن را باز کنید؛ نیم‌صفحه، دو آیه، با توجه بخوانید.

۱۳۹۱/۷/۱۲ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA