nojavan7ContentView Portlet

لوح
راه روشن

در بسیاری از کشورها جوان‌ها به ندای اسلام دل بسته‌اند. در دوره قبل از انقلاب اسلامی، این دلبستگی وجود نداشت. این تداوم راه غدیر است. این مطرح کردن یک خط روشن برای بشریت است تا در سایه این خط روشن، هر چه زودتر به آن سرانجامی که همه پیغمبران مژده‌اش را داده‌اند، برسد.  

۱۳۷۹/۱۲/۲۴ - رهبرانقلاب 

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA