nojavan7ContentView Portlet

لوح
حجت سرآمد

همه شهیدانی که از ایران، افغانستان، عراق و مناطق دیگر در مبارزه‌ با اشرار تکفیری و دست‌نشانده‌ آمریکا و انگلیس به شهادت رسیدند، در این جوان خلاصه و دیده می‌شوند، و خداوند او را نماد شهادت مظلومانه و شجاعانه کرد.

۱۳۹۶/۷/۱۱ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA