nojavan7ContentView Portlet

لوح
یک دنیا؛ یک میرزا

میرزاکوچک‌خان، مرد تنهایی بود که به دو قدرت بزرگ آن روز دنیا، روس‌ها و انگلیسی‌ها، یک «نه» بزرگ گفت؛ نه با روس‌ها ساخت، نه با انگلیسی‌ها. هم با انگلیسی‌ها جنگید، هم با قزاق‌های روس جنگید، هم با لشکر رضاخانی و کسانی که قبل از رضاخان بودند. او از همت، اراده، شخصیت و هویّت خود خرج کرد، برای این‌که به یک نسل، هویّت، شخصیت، نیرو و اراده ببخشد.    

۱۳80/2/12 - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA