nojavan7ContentView Portlet

لوح
رفیق خوشبخت

امروز در مقابل آنچه که او (شهیدسلیمانی) سرمنشأ آن شد و برای کشور بلکه برای منطقه به وجود آورد، در مقابل او من تعظیم می‌کنم! کار بزرگی انجام شد. قیامتی به پا کرد. معنویّت او، شهادت او را این‌جور برجسته کرد؛ این تشییع جنازه‌ها و بدرقه‌های ایرانی و آن بدرقه‌های عراقی در کاظمین، بغداد، نجف و کربلا چه کردند با این پیکر اِرباًاِربا!

1398/10/18 - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA