nojavan7ContentView Portlet

لوح
قدرت دانش

دانش،‌ آشکارترین وسیله‌ عزّت و قدرت یک کشور است... نزدیک به دو دهه است که رستاخیز علمی در کشور آغاز شده و با سرعتی یازده برابر شتاب رشد متوسّط علم در جهان به پیش رفته است. دستاوردهای دانش و فنّاوری، ما را به رتبه‌ شانزدهم در میان بیش از دویست کشور جهان رسانید و مایه‌ شگفتی ناظران جهانی شد و در برخی از رشته‌ها به رتبه‌های نخستین ارتقاء داد.

۱۳۹۷/۱۱/۲۲- بیانیه گام دوم

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA