nojavan7ContentView Portlet

لوح
پر از شور ؛ پر از نور

از شیرینی‌ها و شادی‌های سال گذشته، همّت جوانانه‌ هزاران گروه جوان در سرتاسر کشور است که به فعّالیّت‌های پرشور در زمینه‌های علمی، فرهنگی، ورزشی و تولیدی سرگرم هستند و اشتغال دارند؛ کارهای نو و ابتکارهای نویی را دارند ارائه می‌دهند و برای آینده‌ کشور ذخیره فراهم می‌کنند.

۱۳۹۵/۱۲/۳۰ - رهبرانقلاب

پیام نوروزی

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA