nojavan7ContentView Portlet

لوح
بر باد نری!

ما باید فرهنگ کار و تولید و تلاش را ترویج کنیم. روحیه‌ نشستن و انتظار ثروت بادآورده را کشیدن باید از بین برود، این را نباید ترویج کنیم. دستگاه‌های مختلف از جمله صدا و سیما باید متوجّه این معنا باشند که کاری از نوع بخت‌آزمایی را انجام ندهند.

۱۳۹۸/۲/۴ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA